5/29/17 Bike

4Min Easy

------------ 

3 Rounds: 

:45sec (easy-med pace) 

:15sec Rest

:30sec (med-hard pace

:30sec Rest

:20sec (max effort pace) 

:40sec rest

-------- ------

4Min Easy